Tuaisceart Éireann

Tá Fianna Fáil tiomanta d’athaontú síochánta oileán na hÉireann mar aon eintiteas polaitiúil amháin.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Tá Fianna Fáil tiomanta d’athaontú síochánta oileán na hÉireann mar aon eintiteas polaitiúil amháin.

Is sprioc lárnach agus bhunaidh de chuid ár bpáirtí é sin agus tá sé ag croílár ár mbeartais i gcónaí. Ní mór vóta comhthoiliúil mhuintir an oileáin ar fad a bheith i gceist, agus ní mór dó bheith bunaithe ar bheartais inchreidte agus follasacha, ní ar mhanaí róshimplí.

Tá an páirtí muiníneach i gcónaí as an éacht a bhaineamar amach le Comhaontú Aoine an Chéasta. Tá géarchéim sna hinstitiúidí de bharr neamhshuim agus faillí Fhine Gael ó thaobh Thuaisceart Éireann agus de bharr neamhfhreagracht mhístuama Shinn Féin.

Tá Fianna Fáil tiomanta do phoitéinseal ollmhór Chomhaontú Aoine an Chéasta a athbheochan agus a aisghabháil agus d’oibriú i dtreo an athaontaithe.

Comhaontú Aoine an Chéasta a Chosaint

Teip thar a bheith díomách de chuid cheannaireacht pholaitiúil Shinn Féin agus an DUP a bhí i gcliseadh Fheidhmeannacht Thuaisceart Éireann i mí Eanáir 2017. Tá an poitéinseal don tsíocháin ar a bunaíodh Comhaontú Aoine an Chéasta (GFA) á chailleadh mar thoradh ar chur chuige na polaitíochta nialais atá ag páirtithe polaitiúla seicteacha. Anuas air sin, tá daoine áirithe de lucht tacaíochta an Bhreatimeachta ag iarraidh an bonn a bhaint den chomhaontú.

Is conradh idirnáisiúnta é an GFA nach mór seasamh leis go hiomlán. Oibreoidh Fianna Fáil chun na hinstitiúidí agus na comhlachtaí Thuaidh Theas a ath-fhuinnmhiú lena chinntiú gur comhaontú lánfheidhmiúil a bheidh ann a leanfaidh ar aghaidh ag feidhmiú mar bhunchloch na síochána in Eireann.

Aghaidh a Thabhairt ar an mBreatimeacht

Is ionann an Breatimeacht agus bagairt ollmhór ar shíocháin agus ar rathúnas Thuaisceart Éireann. Is cúis mhór díomá é cliseadh na Feidhmeannachta agus gan aon duine in Westminster a bheith ag cur in aghaidh an Bhreatimeachta thar ceann Thuaisceart Éireann. Troidfidh Fianna Fáil ar son chearta shaoránaigh Thuaisceart Éireann maidir le leas a bhaint as saoránacht AE agus maoiniú ríthábhachtach ón AE a choimeád. Oibreoimid chun teorainn chrua a sheachaint i margadh Breatimeachta ar bith.

Comhoibriú Thuaidh Theas a Fhorbairt

Tá comhoibriú Thuaidh Theas i réimsí amhail seirbhísí sláinte, iompar, oideachas, agus infheistíocht agus turasóireacht a mhealladh ríthábhachtach chun poitéinseal eacnamaíochta agus sóisialta an oileáin a bhaint amach. Ní mór béim úrnua a leagan ar chomhthionscadail a laghdóidh dúbláil agus a chuirfidh ar chumas saoránach seirbhísí ar an dá thaobh den teorainn a úsáid.

Dul i nGleic le Seicteachas

Tá mallacht an tseicteachais fós ag déanamh dochair do phobail ar fud Thuaisceart Éireann. Táimid tiomanta maoiniú a thabhairt do thionscadail a chabhróidh le haghaidh a thabhairt ar an gclaontacht atá ann go smior agus a d’fhéadfadh leanúint de bheith i réim ar an saol i dTuaisceart Éireann.

Réigiún Teorann Bhríomhar a Chruthú

Tá Fianna Fáil tiomanta do Chrios Eacnamaíochta Teorann a bhunú. Leagfar amach é chun dúshláin shonracha réigiún na teorann a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu. Cuirfear comhinfheistíocht chun cinn leis an gcrios eacnamaíochta speisialta seo agus feidhmeoidh sé mar fhóram don ghnó ag oibriú sa cheantar chun tionscail nua a mhealladh agus a choinneáil.

Ina theannta sin, ní mór leagan mar chúram ar Ghníomhaireacht Choireachta Trasteorann lánacmhainnithe dul i ngleic go díreach le gníomhaíocht choiriúil sa cheantar.

Geilleagar Uile-Oileáin a Dhaingniú

Is ceart úsáid a bhaint as poitéinseal ar fud an oileáin nach bhfuil leas á bhaint as fós a bheith mar chroílár an bheartais eacnamaíochta. Cabhróidh comh-mhisin trádála agus comh-thionscnaimh thurasóireachta le táirgiúlacht an oileáin go léir a uasmhéadú.

Join an all-Ireland community of activists.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil