Fianna Fail Agriculture Policy Hero

Is í an talmhaíocht croílár cheantar tuaithe na hÉireann

Is mian linn a chinntiú go mbeidh Éire ullamh don Bhreatimeacht agus go ndéanfaimid ár ndícheall chun ár dtionscal agraibhia a chosaint.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Feirmeoirí a chosaint agus a mhaoiniú

Tá Fianna Fáil tiomanta an talmhaíocht a chosaint agus a fhorbairt don 140,000 teaghlach feirmeoireachta in Éirinn, agus í mar phríomhghné chun an geilleagar i gceantair thuaithe agus an earnáil agraibhia a bhrú chun cinn. Creidimid i samhail talmhaíochta na feirme teaghlaigh a bhfuil feirmeoireacht atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus go sóisialta mar chroílár aici. Is mian linn a chinntiú go mbeidh Éire ullamh don Bhreatimeacht agus go ndéanfaimid ár ndícheall chun ár dtionscal agraibhia a chosaint.

Help us build An Ireland for All.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil