Tacú le Teaghlaigh Óga

Féadfaidh Éire a bheith ceannasach maidir le tacú le saol an teaghlaigh, ach ní mór athruithe suntasacha a dhéanamh.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Saol an teaghlaigh a dhéanamh níos éasca

Tá teaghlaigh óga ar fud na hÉireann ag streachailt leis an saol. D’ainneoin an leagan dearfach a chuireann Fine Gael orthu, léirítear le suirbhéanna i ndiaidh a chéile go bhfuil an costas a bhaineann le clann a thógáil ag ardú is ag ardú agus go bhfuil sin ag cur an oiread sin brú ar ghnáth-theaghlaigh ina mbíonn daoine ag obair nach féidir leo déileáil leis. Aithnímid na costais a bhaineann le teaghlaigh óga go sonrach agus tá raon beart againn chun aghaidh a thabhairt air sin.