Tús áite a thabhairt d’othair agus do bhaill foirne túslíne

Is é tosaíocht Fhianna Fáil é cúram níos fearr agus feabhsaithe inár seirbhís sláinte a sheachadadh agus tús áite a thabhairt d’othair.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Cúram sláinte níos fearr a sheachadadh

Is é tosaíocht Fhianna Fáil é cúram níos fearr agus feabhsaithe inár seirbhís sláinte a sheachadadh agus tús áite a thabhairt d’othair. Táimid chun díriú ar an méid is gá a sheachadadh agus ar an méid is féidir a sheachadadh san earnáil chúram príomhúil agus ospidéal. Beimid uaillmhianach ach réadúil agus bainfidh ár ngníomhartha ar fad le seirbhís sláinte níos fearr a chur ar fáil d’othair ina bpobail féin agus in ospidéil na tíre.

Creideann Fianna Fáil go léirítear bealach faoin tslí is ceart seirbhísí sláinte a sheachadadh sa tuarascáil dar teideal Sláintecare. Beidh am chomh maith le hinfheistíocht de dhíth maidir leis sin, agus beidh ar bhaill foirne sna seirbhísí sláinte glacadh leis na bearta athchóirithe. Is léir an gá le hacmhainneacht a mhéadú inár seirbhísí sláinte chun éilimh reatha agus éilimh sa todhchaí a chomhlíonadh agus táimid tiomanta obair a dhéanamh chun é sin a bhaint amach.