Education Thumbnail Category

Rochtain ar Oideachas do Chách

Ní mór d’Éirinn tosaíocht a thabhairt d’infheistiú san oideachas. Tá dul chun cinn ollmhór don tír bainte amach ag córas oideachais na hÉireann.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Ar feadh ár staire, bhí Fianna Fáil taobh thiar de leathnaithe ollmhóra ar gach leibhéal den chóras oideachais. Tá scála agus luas an mhéadaithe i rannpháirtíocht san oideachas ollmhór agus iontach.

Bíonn tionchar fadréimseach ag an oideachas ar go leor gnéithe den saol, ón bhforbairt phearsanta go dtí rannpháirtíocht saoránach agus geilleagar folláin. Mar sin féin, is iomaí pobal ar fud na tíre nach bhfuil ag baint leasa iomláin as buntáistí chóras oideachais na hÉireann.

Is príomh-thosaíochtaí i gclár oibre bheartas oideachais Fhianna Fáil iad laghdú a chur ar theip scoile, feabhas a chur ar thorthaí oideachais do dhaltaí faoi mhíbhuntáiste agus rochtain chóir agus chothrom ar oideachas tríú leibhéal do gach dalta a chinntiú.

Join an all-Ireland community of activists.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil