Issue Transport Hero 1

Líonra Iompair na hÉireann a Fheabhsú

Tá líonra maith bóithre, iompar poiblí iontaofa agus calafoirt agus aerfoirt nua-aimseartha lárnach i ndáil le fás cothrom sna réigiúin agus aistriú na hÉireann chuig geilleagar glas.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Tá faillí déanta ag an rialtas reatha ar bhonneagar iompair na hÉireann. Tá brú tráchta ag druidim le leibhéal géarchéime anois. Ina theannta sin, tá astaíochtaí ón iompar ag ardú tráth ar chóir laghdú ollmhór bheith ag teacht orthu.

Tá líonra maith bóithre, iompar poiblí iontaofa agus calafoirt agus aerfoirt nua-aimseartha lárnach i ndáil le fás cothrom sna réigiúin agus aistriú na hÉireann chuig geilleagar glas.

Cuirfidh Fianna Fáil feabhas ollmhór ar líonraí iompair na hÉireann ach infheistiú in iompar poiblí agus bonneagar nua-aimseartha d’fheithiclí leictreacha a rolladh amach. Tacóimid le comaitéirí ach dul i ngleic le brú tráchta agus tosaíocht a thabhairt do nuashonruithe a bhfuil géarghá leo ar bhóithre agus ar an iompar poiblí.

Join an all-Ireland community of activists.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil