Ár sráideanna agus ár bpobail a choinneáil slán

Is smál ar an tsochaí í coireacht agus ní mór aghaidh a thabhairt uirthi. Tá raon beartas de dhíth orainn chun dul i ngleic le cineálacha éagsúla coireachta agus lena chinntiú gur áit í Éire atá slán agus sona le cónaí inti.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Tá níos mó Gardaí ag teastáil uainn

Creideann Fianna Fáil go gcaithfidh Éire córas dlí choiriúil a chruthú a fheidhmeoidh ní hamháin chun gníomhaíocht choiriúil a chosc ach chun ceartas aisiríoch a thabhairt don íospartach agus don phobal ina ndearnadh an choir. Geallaimid an úsáid a mbaintear as ceartas aisiríoch inár gcóras dlí choiriúil a leathnú nuair is cuí agus a chinntiú go mbeidh na horduithe seirbhíse pobail oiriúnach don fheidhm agus go ndéanfar monatóireacht éifeachtach orthu.

Creidimid gur bhotún ollmhór a bhí sa chinneadh cur isteach ar an nasc idir na Gardaí agus na pobail dá bhfónann siad, cinneadh a rinne an Rialtas reatha. Scrúdóidh Fianna Fáil bealaí chun an damáiste sin a mhaolú.

A safer Ireland for All.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil