Córas Coimirce Sóisialta Cóir

Creideann Fianna Fáil gur cuid ríthábhachtach de shochaí na hÉireann é an córas leasa shóisialaigh ó thaobh dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Is ceart don leas sóisialach a bheith cóir

Creideann Fianna Fáil gur cuid ríthábhachtach de shochaí na hÉireann é an córas leasa shóisialaigh ó thaobh dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Creidimid go bhfuil de dhualgas ar an Stát tacaíocht agus cúnamh a thabhairt do dhaoine ag tréimhsí leochaileacha ina saol agus do dhaoine nach bhfuil in ann tacú leo féin.

Mar sin féin, níl an córas leasa shóisialaigh foirfe agus is gá é a athchóiriú, agus na mílte duine fós sáinnithe i mbochtanas agus ag streachailt leis an saol; tá 780,000 duine in Éirinn ag cónaí faoin líne bhochtaineachta; tá ganntanas ar 50% de thuismitheoirí aonair agus tá 138,000 leanbh i mbochtanas comhleanúnach.

Agus sinn sa Rialtas, tabharfaidh ár bPáirtí beartais shóisialta nuálacha isteach, ardóimid ráta leasa shóisialaigh agus déanfaimid athchóiriú gníomhach ar an gcóras leasa shóisialaigh lena chinntiú go gcabhróidh sé le daoine agus go spreagfaidh sé daoine a lán-acmhainneacht a bhaint amach.

Join an all-Ireland community of activists.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil